Vigtigt før du køber et ovenlysvindue

Inden du køber et ovenlysvindue, bør du tage hensyn til husets indvendige og udvendige design, ergonomi og hvordan du får mest lys fra dine vinduer.

Hvad der skal tages hensyn til, for at få mest muligt lys fra dine ovenlysvinduer:

  1. Størrelsen af ovenlysvinduet
  2. Antallet af ovenlysvinduer
  3. Ovenlysvinduernes placering
  4. Formen på den indvendige beklædning

Samme vinduesareal = mere dagslys

Samme vinduesareal = mere dagslys

Større vinduer giver selvfølgelig mere dagslys, men det er også værd at overveje flere mindre vinduer, hvorved der kan opnås en bedre samlet effekt (se billeder).

Anvendelsen af ét ovenlysvindue vil give dagslyset mulighed for at oplyse omkring 46 % af dette rum. 

Ved anvendelsen af to ovenlysvinduer med et samlet areal som det forrige vindue, vil dagslyset få mulighed for at oplyse omkring 48 % af dette rum. 

Fire ovenlysvinduer med det samme samlede areal, fordelt mere jævnt vil give dagslyset mulighed for at oplyse omkring 65 % af dette rum. 

Korrekt beklædning til maksimalt lys

Korrekt beklædning til maksimalt lys

Du kan også få mere lys ind i rummet ved hjælp af den rigtige beklædning. Hvis beklædningen er lodret under vinduet, og vandret over vinduet tillader du mere lys at komme ind i rummet. 

Korrekt beklædning til fri luftcirkulation

Korrekt beklædning til fri luftcirkulation

Korrekt spredte lameller giver mere lys ind i rummet.

Hvis de er spredt forkert, fanges den varme luft og kan forårsage kondens. Er de korrekt spredt kan den varme luft cirkulere frit omkring vinduet.

Montere ovenlysvinduer til spær

Montere ovenlysvinduer til spær

Før der træffes beslutning om en bestemt størrelse på vinduet, skal tagets strukturelle styrke tages i betragtning. De fleste tage kan tilpasses til ovenlysvinduer, men nogle spærkonstruktioner bør ikke saves igennem uden en afprøvet løsning. Hvis du er i tvivl om hvilken bjælke der skal saves, anbefaler vi at du søger professionel rådgivning, inden arbejdet påbegyndes. 

Husets udseende

Husets udseende

Ud over det interne lys og design, skal du også overveje hvilken visuel effekt ovenlysvinduerne vil få på husets yderside. Overvej ovenlysvinduernes placering i forhold til de eksisterende vinduer i huset. Forsøg derefter at afbalancere behovet for lys indenfor, i forhold til den ydre arkitektur. Ved at gøre sådan vil dine ovenlysvinduer se elegante ud udefra, og opfylde dine behov indvendigt. 

Stejlere hældning: Længere vindue

Stejlere hældning: Længere vindue

Et ovenlysvindue skal altid placeres i den korrekte højde og være i den rigtige størrelse, for at opfylde dine specifikke behov. 

Valget af den korrekte vinduesstørrelse afhænger af taghældningen på dit hus. Hvis du har en lav taghældning, har du brug for en større højde på dit ovenlysvindue for at få samme udsigt, som i et hus med en stejlere taghældning. En generel regel er derfor at "jo lavere taghældning, desto højere ovenlysvindue".

Udover ovenlysvinduets størrelse skal du også overveje i hvilken højde ovenlysvinduet skal installeres. Det er vigtigt at de fleste beboere i huset kan se ud af vinduet.

Der er ingen enkelt "korrekt" vinduesstørrelse eller vinduesplacering. Vinduet skal altid placeres bedst muligt for brugerne, og dette kan variere efter forholdene. 

For at få samme udsigt, kræver en lav taghældning et højere vindue end et tag med en stejlere hældning.

Sikkerhed ved installationen

Sikkerhed ved installationen

Bær passende beskyttelsesudstyr i forbindelse med installationen. Du kan normalt fuldføre installationen af et ovenlysvindue inde fra huset, og et stillads anses derfor ikke som værende nødvendigt. Men, som med alt byggeri, er der risiko for at genstande kan blive tabt fra taget (hammer, tagsten o. lign.). Vi anbefaler derfor, at du aldrig efterlader noget på den udvendige side af taget, og at ethvert risikoområde bør afskærmes for at minimere risikoen. 

Det anbefales at du bærer sikkerhedsmaske og beskyttelsesbriller, når der skæres materialer på loftet eller når der skæres tagsten. Derudover anbefales det, at anvende midlertidige støttelægter mens vinduesrammen placeres.