Installationen afhænger altid af den enkelte situation. Er det i et nyt hus uden tag og uden indvendige vægge - eller er det en installation på et allerede anvendt loft? Er det et hus med tagsten, eller er det et hus med 100 år gammelt skifer? Forskellige tagmaterialer kræver forskellige inddækninger, som kræver særlige installationsmåder.

Nedenstående installationsvejledning viser en udefra-ind sekvens, men det er også muligt at lave tagåbningen indefra-ud. Det anbefales altid at bruge snebeskyttelse over dit ovenlysvindue for at undgå permanente skader.

Installation af ovenlysvindue med inddækning til flade tagmaterialer - 0-16 mm (KSF)

Installation af ovenlysvindue med inddækning til tagsten - 16-50 mm (KTF)

Installation af ovenlysvindue med universal-inddækning til profileret tagmateriale - 16-120 mm (KUF)

Fjerne lægter

1 A.

Fjerne lægter

Fjerne lægter i det indrammede område.

1 B.

Åbningen i taget skal være mindst 6 cm bredere og 12,5 cm (ved tagsten) højere end vinduets ydre mål.

2 A.

Skære underlaget

Udskære tagets underlag.

3 A.

Fastgøring af underlaget

Underlaget kan gøres fast med hæfteklammer.

3 B.

Skær den overskydende del af underlaget af.

4 A.

Fastgør en lægte

Bestem vinduesinstallationens korrekte højde (kun ved tagsten).

4 B.

Fastgør en lægte til at støtte vinduesrammen.

4 C.

Lægten skal nivelleres, og placeres 8 cm over stenene.

5 A.

Fastgøre underlaget

Fastgøre en lægte til at støtte den øverste del af vinduesrammen, og fastgør underlaget over det hele.

6 A.

Adskil karm og ramme

For at installere rammen, skal den først adskilles fra karmen. Åbn karmen. Afmonter gasfjederen ved at trække den forsigtigt op med en skruetrækker (kun KHV).

7 A.

Placer beslagene

Frigør hængslet: Find låsemekanismen og tryk den ind på hvert hængsel (skal sige klik) og adskil karmen fra rammen.

Når hængslerne er frigjort, fjernes karmen forsigtigt og placeres et sikkert sted.

7 B.

Fastgør de medfølgende beslag med skruerne.

Placer IFC

8 A.

Placer IFC

Fjern papirtapen fra IFC og placer den på rammens yderside! Vær opmærksom på positioneringen i hjørnerne og langs kanterne!

8 B.

Fastgør hjørnerne med den forud påførte lim.

9 A.

Installation af rammen

Før omhyggeligt rammen (med beslagene sikret) gennem åbningen. Placer rammen på støttelægterne.

10 A.

Kontroller rammens justering

Når rammen er justeret fastgøres bundbeslagene.

11 A.

Endelig justeringskontrol

Placer rammen for at kontrollere om den åbner og lukker korrekt.

11 B.

Geninstaller gasfjederen (kun Dakea Best).

11 C.

For at sikre at karmen er placeret korrekt, kontrolleres gabene når rammen lukkes.

11 D.

Hvis de lodrette gab er parallelle, samt gabet i bunden i lidt åbnet position, er karmen justeret korrekt, og topbeslagene kan gøres fast.

11 E.

Der medfølger en plastik kile til at løfte beslaget, hvis spærret er ujævnt.

11 F.

Fastgør alle beslag med skruerne.

12 A.

Fjern rammen vinduet!

Fjern rammen vinduet igen for at fortsætte med installationen. Husk at skubbe låsestiften ind på hvert hængsel. Støt rammen nedefra mens hængslerne forskydes og placer den derefter forsigtigt i taget.

Montere RUC

13 A.

Montere RUC

Allerførst skal RUC tilpasses til karmens øverste hjørner.

13 B.

RUC skal spændes om hele karmen.

13 C.

Fastgør RUC til den ydre karm med hæfteklammer.

13 D.

Det er nødvendigt at fastgøre toppen af RUC under det eksisterende tagunderlag. Hvis taget er med lægter, kan det være nødvendigt at fjerne en lille del af lægten for at kunne skubbe drænagerenden og RUC på plads. Skær det eksisterende underlag over spæret for at tillade RUC at glide nedenunder.

13 E.

Løsne (eller fjern søm i) lægten under karmen, for at kunne skubbe RUC nedenunder.

13 F.

Når siderne gøres fast, skal du sørge for at klippe og fastgøre stramt omkring taglægterne.

13 G.

Installer inddæknings bund

14 A.

Installer inddæknings bund

Fastgør bundinddækningen til karmen.

14 B.

Fastgør bunddækningen.

14 C.

Ved hjælp af hænderne presses og glattes afdækningen til stenenes konturer. Om nødvendigt kan en gummihammer bruges forsigtigt til at forme afdækningen.

15 A.

Tilpas inddækningen

Tilpas sideinddækningerne.

15 B.

Sørg for at sideinddækningerne sammenkobles ordentligt i bunden. Bøj bundens flapper for at fastgøre siderne.

15 C.

Fastgør inddækningens sidedele til lægterne ved hjælp af de medfølgende clips.

16 A.

Tilpas sideafdækningsdelene.

Tilpas sideafdækningsdelene.

16 B.

Fastgør sideafdækningsdelene ved hjælp af de medfølgende skruer.

17 A.

Tilpas topafdækningen

Tilpas topafdækningen, fastgør den med de medfølgende skruer.

18 A.

Fastgør topinddækningen

Fastgør topinddækningen. Den skal sidde stramt over det eksisterende vindues topafdækning.

18 B.

Fastgør topinddækningen ved hjælp af flapperne på sideafdækningsdelene.

19 A.

Genanbring tagstenene på siden

Genanbring tagstenene. For at undgå et gab mellem den bøjede skum og tagstenenes samlinger, anbefales det at skære skummet op over hver tagsten.

20 A.

Sørg for at tagstenene passer

Du vil sandsynligvis være nødt til at skære tagstenene på den ene side af karmen for at opnå en perfekt pasform. Sørg for at gabet er inden for de anbefalede tolerancer (30-60 mm på hver side, 60-150 på toppen).

21 A.

Genanbring rammen

Genanbring rammen i karmen.

21 B.

Sæt gasfjederen i (kun Dakea Best).

22 A.

Færdigt arbejde

Det var det! Du har nu installeret dit ovenlysvindue.

hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden
hidden